Akty prawne

ZARZĄDZENIE NR 89 REKTORA ZUT Z DNIA 01.07.2022 R. W SPRAWIE ZASAD ODPŁATNOŚCI ZA KORZYSTANIE Z DOMÓW STUDENCKICH ZACHODNIOPOMORSKIEGO UNIWERSYTETU TECHNOLOGICZNEGO W SZCZECINIE

skan dokumentu z podpisem (format:  pdf, rozmiar:  3,50 MB)

                                                                                                                                                

ZARZĄDZENIE REKTORA NR 100 Z DNIA 12.09.2022 R. ZMIENIAJĄCE ZARZĄDZENIE NR 104 REKTORA ZUT Z DNIA 20.09.2021 W SPRAWIE REGULAMINU DOMÓW STUDENCKICH ZACHODNIOPOMORSKIEGO UNIWERSYTETU TECHNOLOGICZNEGO

skan dokumentu z podpisem (format:  pdf, rozmiar:  1,15 MB)


                                                                                                                                                                         Udostępniający: Adrian Krasiński

ZARZĄDZENIE NR 104 REKTORA ZUT Z DNIA 20.09.2021 r. W SPRAWIE REGULAMINU DOMÓW STUDENCKICH ZACHODNIOPOMORSKIEGO UNIWERSYTETU TECHNOLOGICZNEGO W SZCZECINIE

skan dokumentu z podpisem (format:  pdf, rozmiar:  6,75 MB)